Capital of Water Technology
Leeuwarden H2Oofdstad slide-2 Lab Wetsus slide-3 Stadspark Prinsentuin met jachthaven slide-4
Capital of water nieuws
13-02-2015 Tijdelijke afsluiting Mariënburgpaad Vanaf maandag 16 februari vinden er rioleringswerkzaamheden plaats bij het Mariënburgpaad... Lees meer
24-01-2015 Wetsus en Aqua Nirvana Foundation betrekken nieuwbouw Op vrijdag 23 januari was de officiële sleuteloverdracht van de nieuwbouw... Lees meer
06-01-2015 Nieuwsbrief December 2014 Eind 2014 ontvingen omwonenden en betrokkenen bij de uitbreiding WaterCampus weer... Lees meer
Bekijk al het nieuws

Schrijf u hier in voor onze e-mail nieuwsbrief

* indicates required

Milieuaspecten

Milieuaspecten

Bij de bouw van de uitbreiding WaterCampus zullen alle toegepaste materialen een hoge milieuclassificering hebben en het gebouw zal in grote mate flexibel worden ingedeeld. In het basisontwerp van fase 1 wordt al rekening gehouden met een eventuele toekomstige uitbreidingen in fase 2 en verder.

Ook de omgeving wordt duurzaam ingericht met veel groen, met gescheiden verkeerstromen en goede OV- en fietsverbindingen. In het gebouw worden daarnaast veilige, afsluitbare fietsenstallingen voorzien en douches met kleedkamers zodat het vervoer per fiets van en naar de Watercampus extra gestimuleerd wordt. Natuurlijk zijn er daarnaast voldoende oplaadpunten aanwezig voor elektrisch vervoer, volledig gevoed met duurzame energiebronnen.

Voor de gebruiksfase wordt ook voorzien in bewaking van de duurzaamheid met behulp van managementmaatregelen en het voorzien in bewaking van energie-, water- en afvalstromen.

Water
Maatregelen die worden genomen om op verantwoorde wijze met water om te gaan zijn het installeren een hemelwaterafvoersysteem met opvang, een grijswatersysteem, een geelwaterafvoersysteem en een zwartwatersysteem met opvang. Daarnaast wordt water bespaard door installatie van waterloze urinoirs en waterbesparende koudwaterkranen.

Door het aanbrengen van diverse watermeters, afsluitbare waterleidingen in de toiletgroepen en lekdetectie op de hoofdwatermeters wordt gezorgd dat binnen de BREEAM-NL methodiek de maximale score wordt bereikt op de categorie water. Natuurlijk een mooie aansluiting bij het vakgebied van de toekomstige gebruiker(s) en haar duurzaamheidsambities

  • verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar. In totaal is er een verwachting van 297,5 m³ water per jaar. De hoeveelheid m³ per persoon per jaar hangt af van het aantal medewerkers in het gebouw.
  • Totaal verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water. De totaal geschatte hoeveelheid hemelwater en/of grijswater is 167 m3. Dit is 56% van het totaal.

Bouwlocatie
De uitbreiding van de WaterCampus wordt gebouwd op het oude Atoglas terrein aan de Oostergoweg te Leeuwarden. De uitbreiding komt op loopafstand van de huidige WaterCampus in de Johannes de Doperkerk, en zal onderdeel worden van het totale kennispark De WaterCampus. Het gebouw behelst een oppervlakte van 6.700 m²BVO (conform NEN 2580), waarvan 2.850 m² beschikbaar komt voor Wetsus en 2.850 m² voor overige bedrijven. Een 300 m² is voor algemeen gebruik en er wordt een ruimte ingepland voor 100 parkeerplaatsen, op een totaaloppervlak van +/- 1.080 m².  Het totale oppervlak van het gehele terrein, inclusief landschapsinrichting, is 2,5 hectare. Bekijk het overzicht van alle oppervlakten conform NEN 2580.

Prognoses verbruik
Om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsnormering van het BREEAM-NL certificaat, zal het gebruik van fossiele brandstoffen, energiebronnen en water nauwkeurig worden gemonitord. Ook zijn er prognoses opgesteld voor het verbruik van grondstoffen in het gebouw.

Key figures: 

Verwacht elektriciteitsgebruik in kWh/m² BVO 
132 kWh/m²

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO:

Zonne-energie
21 kWh/m²

Bio-gas 
15 kWh/m2

Monitoring
Tijdens het bouwproces worden de activiteiten op de bouw continu gemonitord. In de ontvangstruimte van de bouwlocatie worden de ontwikkelingen qua gebruik van water, gas, elektriciteit en CO² uitstoot wekelijks gepresenteerd. Op schema’s aan de wand kunnen bezoekers kijken wat het standaard gebruik is, en hoe de aannemer aan de doelstellingen voor BREEAM-NL  wil voldoen.

Met alle genoemde maatregelen wordt een sterke basis gelegd om de hoge duurzaamheidsambitie van BREEAM-NL excellent te kunnen waarmaken.