Capital of Water Technology
Leeuwarden H2Oofdstad slide-2 Lab Wetsus slide-3 Stadspark Prinsentuin met jachthaven slide-4
Capital of water nieuws
13-02-2015 Tijdelijke afsluiting Mariënburgpaad Vanaf maandag 16 februari vinden er rioleringswerkzaamheden plaats bij het Mariënburgpaad... Lees meer
24-01-2015 Wetsus en Aqua Nirvana Foundation betrekken nieuwbouw Op vrijdag 23 januari was de officiële sleuteloverdracht van de nieuwbouw... Lees meer
06-01-2015 Nieuwsbrief December 2014 Eind 2014 ontvingen omwonenden en betrokkenen bij de uitbreiding WaterCampus weer... Lees meer
Bekijk al het nieuws

Schrijf u hier in voor onze e-mail nieuwsbrief

* indicates required

Technische aspecten

Technische aspecten

De uitbreiding van de WaterCampus wordt gebouwd op het oude Atoglas terrein aan de Oostergoweg te Leeuwarden. De uitbreiding komt op loopafstand van de huidige WaterCampus in de Johannes de Doperkerk en is onderdeel van het totale kennispark De WaterCampus. Het gebouw behelst een oppervlakte van 6.700 m² BVO (conform NEN 2580), waarvan 2.850 m² beschikbaar komt voor Wetsus en 2.850 m² voor overige bedrijven. Een 300 m² is voor algemeen gebruik en er wordt een ruimte ingepland voor 100 parkeerplaatsen, op een totaaloppervlak van +/- 1.080 m².  Het totale oppervlak van het gehele terrein, inclusief landschapsinrichting, is 2,5 hectare.

Download de bijlage Indeling Uitbreiding WaterCampus conform NEN 2580.

Ontwerpmaatregelen
Hoofdopzet voor de uitbreiding is een atriumgebouw, waarbij de centrale ruimte binnen een isolatieschil van het gebouw valt. De hoofddraagconstructie bestaat uit een staalskelet met geprefabriceerde betonvloeren met een overspanning van 14m. De gevel van het gebouw zal bestaan uit een lichte gevelconstructie, die functioneert als thermische schil, met daar omheen een tweede gevel van houten lamellen. De houten lamellen dragen direct bij aan de klimaatbeheersing van het gebouw en zorgen voor de gewenste natuurlijke iconische uitstraling.

Binnenklimaat

In het installatieontwerp is onderzocht hoe het gebouw zeer energiezuinig kan worden. Gekozen is uiteindelijk voor een concept dat een EPC realiseert van minder dan 45% van de geldende eis. Om dit te realiseren is natuurlijk begonnen met een optimale gebouwschil en het voorkomen van oververhitting door zoninstraling. Aandacht voor gezondheid staat bovenaan op de agenda; goed (dag)lichtcomfort en een aangenaam thermisch en akoestisch binnenklimaat.
Voor het energiesysteem is gekozen voor een aansluiting op het biogasnet van het Wetterskip voor de verwarming. Hiermee wordt warmte op een duurzame manier opgewekt, wordt aangesloten op lokale voorzieningen en wordt de mogelijkheid gecreëerd om eventuele toekomstige duurzame warmtetechnieken aan te sluiten zonder grote desinvesteringen. De koeling wordt voorzien door een hybride koelsysteem. Hierbij wordt zolang mogelijk gekoeld door het vernevelen van water (adiabatische koeling) en pas bij hoge buitentemperaturen hoeft over te worden gestapt op conventionele systemen.

Door toepassing van betonkernactivering kan de op te wekken temperatuur zeer laag zijn voor verwarmingen en zeer hoog voor koeling. Dit systeem zorgt ervoor dat het gebouw ook in warme periodes door gebruik van adiabatische koeling comfortabel is. Het ventilatiesysteem kan zeer zuinig, behoefteafhankelijk ventileren, rekening houdend met de specifieke eisen van de laboratoria. Vanzelfsprekend zal hier warmteterugwinning op worden toegepast. Aanvullende op dit energiebesparende en energiezuinige ontwerp wordt een groot deel van het dak bekleed met PV-panelen om een groot deel van de elektriciteitsvraag met zonne-energie op te kunnen wekken.

Om energiezuinigheid niet op de tekentafel te laten eindigen wordt bij een uitvoerig een  commissioningstraject doorlopen waarbij gedurende de uitvoering tot een jaar na oplevering de prestaties worden gemeten, geanalyseerd en waar nodig zal worden bijgestuurd.

Alle toegepaste materialen zullen een hoge milieuclassificering hebben en het gebouw zal in grote mate flexibel worden ingedeeld. In het basisontwerp van fase 1 wordt al rekening gehouden met een eventuele toekomstige uitbreidingen in fase 2 en verder.

Ook de omgeving wordt duurzaam ingericht met veel groen, met gescheiden verkeerstromen en goede OV- en fietsverbindingen. In het gebouw worden daarnaast veilige, afsluitbare fietsenstallingen voorzien en douches met kleedkamers zodat het vervoer per fiets van en naar de Watercampus extra gestimuleerd wordt. Natuurlijk zijn er daarnaast voldoende oplaadpunten aanwezig voor elektrisch vervoer, volledig gevoed met duurzame energiebronnen.

Voor de gebruiksfase wordt ook voorzien in bewaking van de duurzaamheid met behulp van managementmaatregelen en het voorzien in bewaking van energie-, water- en afvalstromen.

Met alle genoemde maatregelen wordt een sterke basis gelegd om de hoge duurzaamheidsambitie van BREEAM-NL excellent te kunnen waarmaken. Waarachtig een gebouw voor de toekomst!